Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » voľný čas » knižnica

Knižnica, Podunajská nížina

Knižnica v Podunajská nížina

V Podunajská nížina sa nachádza 348 kusov knižnica.

knižnica inde

Trnavská pahorkatina (214x), Podunajská rovina (140x), Hronská pahorkatina (35x), Žitavská pahorkatina (14x)

Knižnica, Podunajská nížina:, 1 z 6

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Poľský inštitút, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Bibiana, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Letná čitáreň Medická, Knižnica Sira Karla Poppera, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Panenská, Mestská knižnica Michala Matunáka, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Obecná knižnica Považany, knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Obecná knižnica Boleráz, Francúzsky inštitút, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Obecná knižnica Rúbaň, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Drženice, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Mestská knižnica Partizánske, Galantská knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Ružinov - Bachova, Tekovská knižnica v Leviciach, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Gorazdova čitáreň, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica v Nevericiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Obecná knižnica, Miestna knižnica Rača

Knižnica, Podunajská nížina:, 2 z 6

Miestna knižnica Čunovo, Miestna knižnica Vajnory, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Knižnica a informačné centrum, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Kátlovce, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Akademická knižnica VŠVU, Knižnica, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Miestna ľudová knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Knižnica Nesvady, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Knižnica Villebalda Dancziho, Obecná knižnica Neporadza, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Apart, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava

Knižnica, Podunajská nížina:, 3 z 6

Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Jabloňovce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Mestská knižnica v Leopoldove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Obecná knižnica, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Čierna Voda, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Dulovce, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Drženice, Mestská knižnica vo Vrbovom, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Veľké Lovce

Knižnica, Podunajská nížina:, 4 z 6

Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Bellova Ves, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Miezgovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Šurianky, Knižnica sv. Kataríny, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Dežerice

Knižnica, Podunajská nížina:, 5 z 6

Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Ruskovce, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Salka, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica, Obecná knižnica Boldog, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Čab, Obecná knižnica Kolta, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica A. Jedlika Zemné, Obecná knižnica Leľa, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica

Knižnica, Podunajská nížina:, 6 z 6

Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Ľubá, Obecná knižnica, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Bobot, Knižnica, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Gáň, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Radava, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica v Horných Salibách, knižnica, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Knižnica, Knižnica Hudobného centra, knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Školská knižnica rodáka Milana Hromníka, knižnica, Kabinet pomalosti, knižnica, Obecná knižnica, knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Univerzitná knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, knižnica, Obecná knižnica Reca, knižnica, Knižnica Klokočina, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica, Miestna obecná knižnica Dubodiel, Obecná knižnica, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Művelődési Ház és Könyvtár

knižnica inde

Trnavská pahorkatina (214x), Podunajská rovina (140x), Hronská pahorkatina (35x), Žitavská pahorkatina (14x)
knižnica v Trnavská pahorkatina
knižnica v Podunajská rovina
knižnica v Hronská pahorkatina

Podobné, Podunajská nížina:

1099x park, 391x miesto na uviazanie psov, 348x knižnica, 202x kultúrny dom, 150x múzeum, 134x prehrovňa, 82x galéria, 78x divadlo, 54x nočný podnik, 51x kino, 37x záhrada, 23x escape room, 3x zábavný park
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
Knižnica, Podunajská nížina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku podunajska-nizina.oma.sk volny-cas kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.